Beeldend kunstenares Willy Hampel houdt zich bezig met aquarelleren en beeldhouwen.
Haar opleiding heeft ze gevolgd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende kunst in Den Haag, met als inspirerende docenten Ad van Dijk, Cees Vlag, Van Koppenhage en Van Spronsen.

In de academie-jaren werkte Willy Hampel als illustrator bij een drukkerij en was ook betrokken bij de technische kanten van dit beroep, met name de lay-out. Daarnaast werkte zij aan freelance opdrachten voor tijdschriften en
boekillustraties.
Na het afscheid van de academie richtte Willy zich vooral op het aquarelleren, in het bijzonder op stillevens en portretten. In 1998 begon zij met portret-boetseren. Het werken in klei werd in de loop der tijd steeds belangrijker en het scala van onderwerpen werd breder.

Belangrijke thema's zijn gevallen engelen, mythologische verhalen, maskers en merkwaardige dieren. Mensen, hun geleefde leven en de sporen die dat achterlaat blijven Willy  boeien. Het leven laat bij ieder krassen en barsten achter, en geeft zo'n universeel verhaal dat solidariteit ontstaat. Willy zoekt en herkent dat in diegenen die zij tegenkomt.  De verwondering die zij dan ervaart geeft ze vorm in haar werk.

Willy Hampel is verbonden aan ArtiBrak als werkend ere-lid.